Richtlijnen Oranje Kruis

logo het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis staat bekend als de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken. Het is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp en heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden.

Om voor het bedrijfsleven een goede bedrijfsverbanddoos samen te stellen met een inhoud en samenstelling die bij werksituaties past heeft Het Oranje Kruis richtlijnen voor een Basis Bedrijfsverbandset BHV uitgebracht. In deze richtlijnen is onder andere vastgesteld waar de basisinhoud van een bedrijfsverbanddoos, kwalitatief en kwantitatief aan moet voldoen.


Een verbanddoos die voldoet aan de richtlijnen herkent u aan het logo van Het Oranje Kruis en een goedkeuringsnummer op de verbanddoos.